Camera Raw یک افزونه است که در فیلتر های نرم افزار فتوشاپ قرار داره و به شما اجازه میده تا به یک رابط کامل برای ویرایش تصاویر خود دسترسی داشته باشید.
0 دیدگاه

10 ساعت

1,100,000 تومان
اگر تصمیم جدی برای یادگرفتن فتوشاپ به صورت حرفه ای و پیشرفته داری، دوره‌ی فتوشاپ پیشرفته ساعت‌شنی می‌تونه اتفاق خوبی برات باشه. چون تلاش کردیم تمام چیزهایی که برای پیشرفته...
0 دیدگاه

20 ساعت

1,650,000 تومان
این یه دوره‌ی معمولیِ یادگیری فتوشاپ نیست، نگاه ما به نرم‌افزار فتوشاپ مثل یک مبحث پایه‌ای برای ورود به دنیای هنرهای دیجیتاله، اگر تصمیم جدی برای یادگیری فتوشاپ دارین این دوره میتونه اتفاق...
0 دیدگاه

20 ساعت

1,500,000 تومان
این واقعیه؟! عکسه؟! چجوری اینکارو کردی؟! کاش تو واقعیتم اینجوری بود!زمانی که توی کار از مهارت فتومونتاژ یا کامپوزیشن استفاده کنید با این جملات مواجه خواهید شد.
2 دیدگاه

18 ساعت

2,200,000 تومان
این واقعیه؟! عکسه؟! چجوری اینکارو کردی؟! کاش تو واقعیتم اینجوری بود!زمانی که توی کار از مهارت فتومونتاژ یا کامپوزیشن استفاده کنید با این جملات مواجه خواهید شد.
0 دیدگاه

22 ساعت

2,500,000 تومان
دیزاین در دنیای امروز دیگر درباره زیبایی خیره‌کننده اشیا یا خلق تجربه‌های شگفت‌آور نیست، بلکه به مثابه یک شیوه تفکر شناخته می شود که برای رو به رو شدن با انبوه مسائل کوچک و بزرگ هر روزه به...
1 دیدگاه

21 ساعت

3,500,000 تومان
این یه دوره‌ی معمولیِ یادگیری فتوشاپ نیست، نگاه ما به نرم‌افزار فتوشاپ مثل یک مبحث پایه‌ای برای ورود به دنیای هنرهای دیجیتاله، اگر تصمیم جدی برای یادگیری فتوشاپ دارین این دوره میتونه اتفاق...
0 دیدگاه

21 ساعت

1,700,000 تومان
اگر تصمیم جدی برای یادگرفتن فتوشاپ به صورت حرفه ای و پیشرفته داری، دوره‌ی فتوشاپ پیشرفته ساعت‌شنی می‌تونه اتفاق خوبی برات باشه. چون تلاش کردیم تمام چیزهایی که برای پیشرفته...
0 دیدگاه

21 ساعت

2,000,000 تومان
این واقعیه؟! عکسه؟! چجوری اینکارو کردی؟! کاش تو واقعیتم اینجوری بود!زمانی که توی کار از مهارت فتومونتاژ یا کامپوزیشن استفاده کنید با این جملات مواجه خواهید شد.
1 دیدگاه

22 ساعت

2,600,000 تومان
Camera Raw یک افزونه است که در فیلتر های نرم افزار فتوشاپ قرار داره و به شما اجازه میده تا به یک رابط کامل برای ویرایش تصاویر خود دسترسی داشته باشید.
0 دیدگاه

12 ساعت

1,750,000 تومان
این یه دوره‌ی معمولیِ یادگیری فتوشاپ نیست، نگاه ما به نرم‌افزار فتوشاپ مثل یک مبحث پایه‌ای برای ورود به دنیای هنرهای دیجیتاله، اگر تصمیم جدی برای یادگیری فتوشاپ دارین این دوره میتونه اتفاق...
0 دیدگاه

20 ساعت

2,200,000 تومان
این واقعیه؟! عکسه؟! چجوری اینکارو کردی؟! کاش تو واقعیتم اینجوری بود!زمانی که توی کار از مهارت فتومونتاژ یا کامپوزیشن استفاده کنید با این جملات مواجه خواهید شد.
1 دیدگاه

22 ساعت

3,000,000 تومان
اگر تصمیم جدی برای یادگرفتن فتوشاپ به صورت حرفه ای و پیشرفته داری، دوره‌ی فتوشاپ پیشرفته ساعت‌شنی می‌تونه اتفاق خوبی برات باشه. چون تلاش کردیم تمام چیزهایی که برای پیشرفته...
0 دیدگاه

21 ساعت

2,800,000 تومان
این یه دوره‌ی معمولیِ یادگیری فتوشاپ نیست، نگاه ما به نرم‌افزار فتوشاپ مثل یک مبحث پایه‌ای برای ورود به دنیای هنرهای دیجیتاله، اگر تصمیم جدی برای یادگیری فتوشاپ دارین این دوره میتونه اتفاق...
0 دیدگاه

20 ساعت

2,200,000 تومان
این واقعیه؟! عکسه؟! چجوری اینکارو کردی؟! کاش تو واقعیتم اینجوری بود!زمانی که توی کار از مهارت فتومونتاژ یا کامپوزیشن استفاده کنید با این جملات مواجه خواهید شد.
0 دیدگاه

22 ساعت

3,000,000 تومان