در این دوره‌ی ساعت‌شنی قراره بصورت تخصصی روی مباحث شکل‌گیری تایپوگرافی و لوگوتایپ، ساعاتی رو بگذرونیم و با یادگرفتن رویکرد‌های مختلف، نوشتاری منحصر به فرد یا مجموعه، طراحی کنیم.⁣
0 دیدگاه

24 ساعت

2,000,000 تومان
در این دوره‌ی ساعت‌شنی قراره بصورت تخصصی روی مباحث شکل‌گیری تایپوگرافی و لوگوتایپ، ساعاتی رو بگذرونیم و با یادگرفتن رویکرد‌های مختلف، نوشتاری منحصر به فرد یا مجموعه، طراحی کنیم.⁣
2 دیدگاه

36 ساعت

2,500,000 تومان