وارد کردن اندازه‌ها با یک بار استفاده از offset

مدرس: احسان نعمت زاده

دانشجویان معماری یا معمارانی که با طراحی پلان و مقطع درگیر بودند به خوبی نقش ویژه‌ی دستور offset را درک کرده‌اند.

در یک پروژه همان قدر که از کارکرد تاثیرگذار آن می‌شود لذت برد به همان میزان از تکرار آن می‌توان خسته شد مخصوصاً که در مواردی برای انجام یک کار کوچک باید به ناچار از این دستور خارج شویم.

در این آموزش ساعت‌شنی، ترفندی را یاد می‌گیریم که با یک بار وارد کردن دستور offset چندبار از این فرمان استفاده کنیم.

  • نرم‌افزار اتوکد را باز می‌کنیم.
  • دستور Offset را با وارد کردن عبارت O و زدن کلید Enter وارد می‌کنیم.
  • با انتخاب کلیک راست، گزینه‌ی Through را انتخاب می‌کنیم.
  • اندازه‌ها را وارد و راستا را مشخص می‌کنیم.

O> Enter> Right click> Through> Enter value and direction