ایجاد یک پروژه‌ی جدید در ایلاستیرتور

مدرس: امیرعباس عیوض زاده

هر کار گرافیکی نیاز به این دارد تا بنا بر نیازها و مقدار مشخص‌شده، یک پروژه‌ی جدید بسازیم تا در آن بستر مشخص به انجام کارمان بپردازیم.

ایلاستریتور برنامه‌ای گرافیکی برای خلق وکتور، آبجکت، آیکون و رسم لوگو و تایپوگرافی‌های خلاق بر اساس بردار پایه‌گذاری شده است. امکانات مختلف این نرم‌افزار را در آموزش‌های ساعت‌شنی به طور ویژه بررسی کرده‌ایم و با بعضی‌ از قابلیت‌های آن آشنا شده‌ایم.

در این یک دقیقه یاد می‌گیریم که با ایجاد یک سند جدید کارمان را شروع کنیم.

  • نرم‌افزار ایلاستریتور را باز می‌کنیم.
  • با استفاده از کلیدهای میانبر Ctrl+N پنجره‌ی New Document برایمان باز می‌شود.
  • نام پروژه را به نام دلخواه خودمان تغییر می‌دهیم.
  • واحد اندازه‌گیریمان را انتخاب و مقادیر مورد نیاز را وارد می‌کنیم.
  • در قسمت Bleed می‌توانیم مقادیر مورد نیازمان برای برش از هر طرف را وارد می‌کنیم.
  • Color Mode را می‌توانیم به RGB و یا CMYK تغییر دهیم.
  • از قسمت Raster Effects هم می‌توانیم وضوح تصویر را انتخاب کنیم.

File> New (Ctrl+N)